Babyconsulenten Nederland is een relatief kleine beroepsvereniging met 40 leden in 2019. Ruim 85 % van de leden werkt als zelfstandig ondernemer, de andere 15% werkt als babyconsulent binnen een instelling maar onderschrijft dezelfde werkwijze. Het bestuur is trots op het aantal, zeker gezien het feit dat de beroepsvereniging in 2015 is opgericht.

Voor de vereniging is kwaliteit van groot belang. Er is en er wordt nog steeds hard gewerkt om de kwaliteit onder de leden hoog te houden. Dit begint aan de voordeur met het stellen van harde eisen ten aanzien van de vooropleiding en de werkervaring. Maar ook door jaarlijkse intervisiedagen en het gebruiken van gezamenlijke documenten.

Want de babyconsulent levert dan wel maatwerk aan ouders, zij wordt door de vereniging wel voorzien van kwaliteitsdocumenten waarop ze haar deskundigheid kan uitbouwen. Denk daarbij aan intakeformulieren op leeftijd, voorbeeld zorgplannen, standaard evaluatieformulieren enzovoort.

Met deze pagina willen wij u als professional ook graag laten kennismaken met vier van deze kwaliteitsdocumenten

1: Beroepsprofiel Babyconsulenten NL

2: Verwijsprotocol Babyconsulenten NL

3: Onderzoek naar de zorg van DeBabyconsulent

4: Folder de Babyconsulent

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze kwaliteitsdocumenten nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het bestuur per E-mail: bestuur@babyconsulentennederland.nl

Het bestuur (Saskia Aarsen, Elena Atsma, Jolanda Beringen, Mary Kok-Swinkels & Liesbeth Boll) en opleider (Saskia ter Horst) van Babyconsulenten Nederland zijn ook altijd bereid om scholing over het jonge kind en/of de beroepsvereniging te geven.