Onderzoek naar de zorg van DeBabyconsulent®
Babyconsulenten Nederland -een beroepsvereniging van gespecialiseerde verpleegkundigen- heeft dit jaar onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid onder de ouders.
Ouders geven DeBabyconsulent® gemiddeld een 8.9 als rapportcijfer en bijna 97% van de ouders zou de zorg van DeBabyconsulent® ook aanraden bij andere ouders. Van de 70 ouders geven er 60 aan dat ze de lichaamstaal van hun baby beter begrijpen dan voor de komst van de babyconsulent.
De Vereniging van Verpleegkundig Babyconsulenten Nederland is blij verrast met deze uitkomsten en hoopt dat dit onderzoek een opening is om de zorg financieel toegankelijk te maken voor alle ouders.

 
Vragenlijst
Tussen maart en juli van 2016 werden ouders -bij het afsluiten van de zorg- door één van de ruim 35 Babyconsulenten gevraagd om een anoniem digitaal evaluatieformulier in te vullen.
Zeventig ouders gaven aan deze oproep gehoor en vulden de lijst met dertien vragen in. Voor bijna 70% van de ouders was de baby in kwestie hun eerste kindje.

 

Ouders geven aan dat ze aan de volgende interventies van de Babyconsulent het meeste hebben gehad

1: voorlichting en advies over slapen (61 van de 70 ouders)

2: voorlichting en advies over troosten en huilen (57 van de 70 ouders)

3: voorlichting en advies over prikkelreductie, voorspelbaarheid en ritme ( 43 van de 70 ouders)

4: voorlichting en advies over voeding (37 van de 70 ouders)

5: babymassage (31 van de 70 ouders)

6: voorlichting en advies over lichaamstaal, dragen, oppakken en verzorgen (28 van de 70 ouders)

7: inbakeren (18 van de 70 ouders)

8: Dunstan Babytaal (12 van de 70 ouders)

9: draagdoekgebruik (7 van de 70 ouders)

 

Zorgvraagpiek tussen zes en twaalf weken 

Wanneer de Babyconsulent voor het eerst bij ouders thuis komt is 40 % van de baby’s is tussen de zes en twaalf weken oud, ruim 24% heeft een leeftijd tussen de drie en zes maanden oud. Op de derde en vierde plek zijn voor ouders van 6-9 maanden oude baby’s en 0-6 weken oude baby’s. In de laatste plaats komt de babyconsulent in consult bij de groep ouders met dreumesen tussen de 9 en 18 maanden.

Geen verassing voor de Babyconsulent, zij zien vaker dat naarmate de leeftijd toeneemt, de zorgvraag afneemt. “We denken dat dit komt omdat het kind steeds beter leert aangeven wat hij wel en niet wil en in sommige gevallen, al hoe hij iets wilt. Vanaf de negende maand neemt immers het taalbegrip van het kind toe en daarnaast kan hij motorisch gezien steeds meer problemen zelf oplossen” aldus Esther van Bloemen-Bartels, voorzitter van de vereniging.

Saskia Aarsen, medeonderzoeker en babyconsulent in Almere vult haar aan: “ Die grote groep ‘hulp vragende ouders’ met baby’s tussen de 6 en 12 weken hebben dan ook nog eens te maken met een tal van grote veranderingen bij de baby; hij verliest zijn reflexen, hij ‘moet’ ook leren drinken uit een fles, er hoort een dag-nachtritme te ontstaan en eigenlijk dan ook gelijk leren ‘doorslapen’ en ondertussen staat het moment dat jezelf als moeder weer moet gaan werken ook voor de deur. Het zijn ook erg veel veranderingen, op veel verschillende gebieden, in een hele korte tijd.” Het is ook niet voor niets dat uit verschillende onderzoeken (in de westerse wereld) naar voren komt, dan baby’s het meest huilen rondom de zesde week na geboorte.

 

Hulpvraag
De groep ouders werd ook gevraagd naar de hulpvraag waarmee zij bij de Babyconsulent zijn terechtgekomen. Van de 70 ouders antwoorden er 25 dat het slapen een grote rol speelden in de hulpvraag en voor 24 van de 70 ouders was dit vooral het huilen en de onrust. Tevens geeft ¾ van de ondervraagde ouders aan dat de oorzaak van de hulpvraag niet een medische oorzaak had.

 

Babyconsulent in het zorglandschap
Het onderzoek van de Babyconsulenten vroeg ouders ook probleem bij welke zorgverlener ze het probleem al eerder hadden aangegeven. Van de 70 ouders, hebben 50 het probleem ook besproken bij het CB, 35 ouders besloten een chiropractor of osteopaat te bezoeken, 24 zijn hiermee bij de huisarts geweest en 17 van de 70 ook bij de kinderarts.
Een andere uitkomst van het onderzoek geeft aan dat dat hun hulpvraag door de hier bovengenoemde zorgverleners bij 33 ouders niet werd opgelost, bij 29 ouders gedeeltelijk werd opgelost en bij 8 wel door bovengenoemde (para)medici werd opgelost.
Op de vraag of het probleem met een consult van de Babyconsulent werd opgelost, antwoordden 50 van de 70 ouders positief, 18 ouders gaven aan dat het probleem gedeeltelijk werd opgelost, twee ouders ervaren geen verbetering door de hulp van de babyconsulent.
Tot slot werd gevraagd of een andere zorgprofessional dezelfde informatie en begeleiding had kunnen bieden als de Babyconsulent 62 van een totaal van 70 ouders zeggen dat dit niet kan
99% van de ouders ziet graag dat deze zorg vergoed wordt door de Zorgverzekeraar.

 

Auteurs
Esther van Bloemen-Bartels, werkzaam onder de naam Babyverpleegkundige
Saskia Aarsen, werkzaam onder de naam BabyconsulentAlmere

Onderzoek naar de zorg van DeBabyconsulent