Babyconsulenten Nederland staat garant voor de kwaliteit van (de opleiding van) haar leden en stelt daarom specifieke eisen aan de verplichte vooropleidingen. Er worden veel verschillende opleidingen tot docent babymassage aangeboden, met elk zijn eigen niveau. Hieronder staat beschreven aan welke eisen een opleiding tot docent babymassage minimaal moet voldoen aan te kunnen sluiten bij BCN.

 

Alle door de vakgroep Shantala Docenten (VSD) geaccrediteerde docentopleidingen Babymassage voldoen zondermeer aan de eisen van BCN. Deelnemers aan de opleiding tot babyconsulent, krijgen korting op de docentenopleiding Babymassage bij de volgende door de VSD geaccrediteerde aanbieders: De Weideblik (10%) Massage Academie (10%), Dreumeland (5%), Holos (€ 20,-).

 

Overige opleidingen moeten minimaal voldoen aan de hieronderstaande eisen. Voorbeeld van deze opleidingsinstelling zijn Babymassage Nederland / RGDB en de praktijk voor moeder en kind.

Wil je je opleiding nog elders volgen dan deze vijf genoemden?  Neem dan even contact op: saskia@babyinbalans.nl

 

Ten aanzien van de duur van de cursus:

De cursus omvat bij voorkeur 24 maar minimaal 16 contacturen.

Ten aanzien van de inhoud van de cursus:

 1. De cursisten leren hoe zij ouders kunnen instrueren en begeleiden hun baby met succes te masseren – dus niet hoe zij zelf de babymassage kunnen toepassen op de baby van een ander.
 2. De cursisten doceren de babymassagetechniek volgens de Shantala methode zoals o.a. beschreven door Frederique Leboyer. Aanpassingen of aanvullingen als gevolg van medische omstandigheden en/of voortschrijdend inzicht wat betreft nieuwe zienswijzen dienen te worden toegepast.
 3. Daarnaast worden andere aanraaktips besproken, bijvoorbeeld de RISS-methode of polariteitsmassage.
 4. De cursisten behandelen in hun cursus babymassage ook een aantal thema’s, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend:
  1. Basisbevestigend dragen
  2. Rond en roterend handelen
  3. Massage bij buikkrampjes
  4. Het gebruik van een tummytub/emmer
  5. Lichaamstaal

Ten aanzien van het gebruik van onderwijsmateriaal:

 1. Er wordt een literatuurlijst aangeboden aan de cursisten.

Ten aanzien van de afronding/eindopdracht:

 1. De opleidingsaanbieder verplicht haar cursisten om minimaal 1 cursus te geven; een groepscursus van minimaal 5 lessen of een privécursus van 3 lessen. Cursisten dienen hierover een reflectieverslag te maken en in te leveren.