Babyconsulenten NederlandSinds juni 2015 hebben de leden van het netwerk van Babyconsulenten Nederland zich verenigd. De beroepsvereniging draagt de naam Vereniging van Verpleegkundig Babyconsulenten Nederland. Zij heeft zich tot taak gesteld de babyconsulenten van Nederland te verenigen, te verbinden en zorg te dragen voor de kwaliteit die door de aangesloten babyconsulenten geboden wordt.

Het netwerk werd in januari 2007 in het leven geroepen door Marjolein van der Weide en Hanneke van den Brink onder de naam Bebibalansa. Sinds 2012 zijn Angela Jansen en Saskia ter Horst de voorzitters en zij waren ook degenen die in Haaksbergen de akte tekenden.

DeBabyconsulent® is een gespecialiseerd verpleegkundige die als zelfstandige werkzaam is tussen de eerstelijns – en tweedelijns gezondheidszorg. Naast haar initiële beroepsopleiding tot verpleegkundige en specialisatie (kinderverpleegkunde, obstetrie & gyneacologie of jeugdgezondheidszorg) heeft zij de vervolgopleiding tot babyconsulent gevolgd. Deze opleiding draait sinds het najaar van 2014 en de belangstelling hiervoor is groot. De opleiders zijn voornemens om in 2016 drie groepen op te leiden.

DeBabyconsulent® streeft ernaar om in de thuissituatie handvatten aan de ouder te geven en interventies toe te passen waardoor de interactie tussen ouder en kind verbetert, de ouder zich weer vertrouwd voelt met de zorg en het probleemgedrag van de baby significant afneemt. Veel gebruikte interventies zijn babymassage, beeldcoaching, Dunstan Babytaal, coaching middels de CREF-methode en complementaire zorg.

Persbericht Vereniging van Verpleegkundig Babyconsulenten Nederland (VVBCN)