Op vrijdag 23 november 2018 organiseert Babyconsulenten Nederland een van hun jaarlijkse intervisiedagen voor babyconsulenten. BCN stelt de middag – met thema overtuigend adviseren- ook open voor andere kinder-/jeugd-/kraamverpleegkundigen. De middag wordt geleid door Ina Giesen, presentatietrainer, zij wordt bijgestaan door een acteur.

Stel je voor: Tegenover je zitten twee oververmoeide ouders van een huilbaby. Je hebt ze zojuist wat uitgelegd over normaal huilgedrag passend bij die leeftijd en hoe het ritme zich nog moet ontwikkelen. Toch heb je het gevoel dat je verhaal niet binnenkomt. De vragen die je terugkrijgt zijn anders dan je had verwacht. Kritisch als je bent, kijk je naar jouw aandeel in het gesprek. Heb ik het wel goed gedaan? Zat er achter die ene vraag die je wel hebt beantwoord nog een vraag die de ouders niet (meer) hebben gesteld?

Ina zal deze middag meer uitleggen twee lagen in een adviseringsgesprek, namelijk de onderstroom en de bovenstroom. De eerste laag is die van de bovenstroom oftewel het wat. Het gaat dan bijvoorbeeld over het feitelijk te geven advies, de aanpak enzovoort. Dit zijn de concrete, tastbare aspecten. De tweede laag is de laag van de onderstroom ofwel het hoe: de samenwerkingsprocessen tussen mensen, de gevoelens, de non-verbaal. Een goede bovenstroom kan alleen werken wanneer er sprake is van een ‘gezonde’ onderstroom: openheid, vertrouwen, duidelijkheid, zodoende kan je ook omgaan met meningsverschillen en raakt iemand overtuigd vanuit het onderling ontstane vertrouwen.

Kortom tijdens deze training wordt stilgestaan hoe je op inhoudelijk niveau en op relatieniveau het gesprek kan lezen en sturen als babywerker. Nieuwsgierig geworden naar het programma, plaats, kosten en hoe je je moet opgeven?

Uitnodiging THEMADAG 23 nov 2018

Themadag overtuigend adviseren op 23 november 2018