In juni 2015 is de Vereniging van Verpleegkundig Babyconsulenten Nederland (VVBCN) opgericht. Alleen aangesloten babyconsulenten mogen het keurmerk deBabyconsulent® voeren. Ouders die een babyconsulent raadplegen zijn op deze manier gewaarborgd van kwaliteit van zorg.

Het bestuur bestaat uit:Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is website-e1604219463784.jpg

  • Elena Atsma, voorzitter 
  • Jolanda Beringen, penningmeester
  • Liesbeth Boll, secretaris
  • Mary Kok-Swinkels, algemeen bestuurslid

 

Visie

Babyconsulenten streven naar een baby, een ouder en een gezin in balans. Balans bereiken zij door goed te kijken naar de individuele behoeften van het kind en zijn ouders. Een kind kan niet los gezien worden van zijn ouders. Ook zijn fysieke, psychische en emotionele factoren van zowel ouder als kind onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om het welbevinden van een baby te bevorderen richten babyconsulenten zich dan ook op al deze factoren. Begeleiding en ondersteuning wordt op maat geboden. Dat wil zeggen dat de begeleiding persoonlijk en individueel is, en aansluit op de wensen van de baby en zijn ouders.

Streven

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van deBabyconsulent ®. Babyconsulenten Nederland zet zich in om de begeleiding en ondersteuning structureel op te laten nemen in verzekeringspakketten van zorgverzekeraars.

Babyconsulenten Nederland heeft een beroepsprofiel opgesteld, waaraan alle aangesloten babyconsulenten voldoen. Deze is op te vragen bij het bestuur via bestuur@babyconsulentennederland.nl